ISO 50001

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

W PROSTYCH SŁOWACH

CO ZNAJDZIESZ W EBOOKU?

1. Ogólne zagadnienia dotyczące zarządzania energią

2. Definicje dotyczace zarządzania energią i audytów energetycznych

3. Odpowiedzialność kierownictwa i polityka energetyczna

4. Planowanie energetyczne: przeglad energetyczny, energią bazowa, wskaźniki wyniku energetycznego, cele energetyczne i plany działań. Powiązanie z audytem energetycznym przedsiebiorstw

5. Przygotowanie systemowe: kompetencje, szkolenia i świadomość, komunikacja, dokumentacja

6. Dzialania w zakresie zarządzania energią: sterowanie operacyjne, projektowanie, zakupy usług energetycznych, wyposażenia i energii

7. Monitorowanie i pomiary, przegląd zarządzania


ZAPRASZAMY DO LEKTURY